Przejdź do treści

Polityka prywatności i klauzula informacyjna

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.


Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://eurzad.szklarskaporeba.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego https://eurzad.szklarskaporeba.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach  serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym https://eurzad.szklarskaporeba.pl  z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej „RODO 2016/679”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szklarska Poręba z siedzibą w Urzędzie Miejskim pod adresem ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba.

 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez adres e-mail iod@bodo24.pl

 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z wprowadzeniem Projektu pt. „Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST”, który ma na celu: wzrost jakości
  i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

 4. Podanie danych jest konieczne, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości logowania się do Portalu i tym samym załatwienia sprawy.

 5. Dane mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W drodze zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dostęp do danych powierzyliśmy firmie e-Instytucja.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kanarkowej 15 (02-818 Warszawa), która zajmuje się obsługą informatyczną portalu.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania konta na Portalu,
  a następnie przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Osobie, której administrator przetwarza dane, w uzasadnionych przypadkach, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych,

 • prawo do usunięcia swoich danych,

 • prawo do sprostowania swoich danych,

 • prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 • oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ułatwienia dostępu: